top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Through Generations z.s. , se sídlem Ostravská 182,

735 41 Petřvald IČ: 19336179, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského

soudu v Ostravě, Sp. Zn.: L20823 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné

nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení

- rok narození

- e-mail

- telefonní číslo

- adresa

2. Jméno, příjmení, rok narození, telefonní číslo, e-mail a adresa je možné zpracovat na

základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem činnosti spolku v oblasti

pořádání rozvojových a jiných akcí zaměřených na rozvoj hokejových dovedností, registraci

k účasti na zápasech a turnajích, zasílání informací k akcím, na které se registrujete či

informací o činnosti spolku a jím plánovaných akcí a aktivit. Tyto údaje budou Správcem

zpracovány po dobu 20let.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou

ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely)

 

3. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě

našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při

každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku,

která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými

stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele.

Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší

osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

• Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například

přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek.

Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

• Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet

návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají

nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují

uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším

předchozím souhlasem.

• Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit

reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování.

Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou

rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na

webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých

internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv.

cookie liště. Soubory cookies může te i následně v nastavení svého internetového

prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících

odkazech:

 

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies

 

Google Chrome -

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=

cs

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

 

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-

profiles

 

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů

je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu

na kontaktní údaje společnosti pavla@tghockey.com

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii

těchto údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 7. 2023

bottom of page